VISIE & PLAN

Onze Visie

De essentie van onze visie is om de verbintenis terug te vinden. We ontwikkelen een manier van samenleven waarin verschillende generaties naast en met elkaar leven en we (materiële) zaken met elkaar kunnen delen. Belangrijke pijlers zijn ‘samenwerken’, ‘contact’, ‘ontmoeten’, ‘inspireren’ en ‘omzien naar elkaar’. In ons project gaat het om contact met elkaar, met de natuur, met de buurt, met de wereld.

We willen een plek creëren waar de bewoners zich thuis voelen, in balans zijn, betrokken zijn en steeds kunnen blijven leren en zich ontwikkelen. Wij geloven in een toekomst waarbij we met elkaar samenwerken en samenleven en we open staan voor nieuwe visies of nieuwe activiteiten waardoor we samen geïnspireerd leven! Wij geloven erin dat je samen méér bereikt dan alleen en dat plezier vermenigvuldigd.

Wij leven op deze aarde en dat is waar wij het mee moeten doen. Maar ook volgende generaties moeten op aarde kunnen leven. Duurzaam leven betekent voor ons leven binnen deze wereld zonder het verbruiken van onherstelbare grondstoffen. We vinden het belangrijk dat duurzaamheid steeds vooraan in onze gedachten is, dat duurzaamheid verweven is in ons dagelijkse leven zonder belerend of beperkend te zijn in wat wij doen en uitdragen. Zo willen we het gebruik van plastic zoveel mogelijk beperken, materialen zoveel mogelijk hergebruiken, ons eigen voedsel zoveel mogelijk zelf verbouwen en zuinig omgaan met energie, geld en grondstoffen.


Wil je meedoen?


Duurzaamheid

Energie & water

“Ons dorpje Overeind” staat open en is toegankelijk voor mensen die ons willen bezoeken en willen genieten van onze wijze van samenleven. Passerende fietsers en wandelaars zijn altijd welkom, we zorgen voor een fijn terras, koffie/thee/koekje en een aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen. Daarnaast willen wij ons land openstellen zodat mensen zelf fruit/bessen/noten kunnen plukken tijdens de oogsttijd. Met regelmaat geven we rondleidingen aan geïnteresseerden.

Binnen de werkplaats zal er de mogelijkheid zijn om workshops te volgen. Deze zijn gericht op kleinere groepjes waarbij je uitleg en hulp krijgt van de meubelmaker. Hierbij kunnen kleinere tot grotere objecten kunnen worden gerealiseerd. In eerste instantie vanuit een vast programma met een bepaald eindproduct als doel. En op de lange termijn zal het ook mogelijk zijn om met eigen ideeen te kunnen komen. De workshops zijn gefocused op de volgende punten, houtbewerking, zagen, modeleren en creeeren. Daarnaast is het ook mogelijk om workshops te volgen in staal bewerking, lassen, slijpen.

Op dit moment is de werkplaats 4 keer per jaar een ochtend open voor scholieren van een middelbare school. Hierdoor creëren we voor de leerlingen een inzicht in het ambacht. Hiermee hopen wij de volgende generatie te inspireren. Dit zal in de toekomst verder worden uitgebouwd. Heb je zelf een idee of een wens voor het maken een meubel of het leren van een techniek? Neem vooral contact op!

De hooiberg vergroten we en bouwen we om tot een Bed & Breakfast waar beneden drie kamers gecreëerd worden die we gaan verhuren. Mensen kunnen tijdelijk bij ons verblijven en genieten van hoe we samenleven en werken op ‘Ons dorpje Overeind’ We gaan de kamers zodanig inrichten dat ze voor verschillende doelgroepen geschikt zijn:

  • Vakantiegangers/trekkers
  • Mindervaliden, eventueel samen met een begeleider
  • Respijtzorg, eventueel samen met een mantelzorger

Er zal gezamenlijk gebruik gemaakt worden van de keuken, badkamer en toiletten. Indien onze gasten een lichte hulpvraag hebben zullen huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding zonodig door de gemeente verzorgd worden. Indien van toepassing zullen de zorgtaken worden belegd bij verpleging, dit zal via de zorgverlener lopen die dit normaliter al verzorgt voor deze gast. Wij zorgen graag gezamenlijk voor de zaken daaromheen. We zien voor ons dat wij tijd vrijmaken voor persoonlijke aandacht en dat we uitleg geven over onze woonvorm. Daarnaast willen wij graag boodschappen voor onze gasten doen en eventueel de maaltijden verzorgen. Deze taken vervullen we gezamenlijk en volgens een overeengekomen rooster.

Op de eerste verdieping van de hooiberg creëren we een open ruimte waarbij de zeskantige vorm, de nok van de hooiberg en het uitzicht een bijzondere ervaring bieden. In deze ruimte komen we regelmatig samen om ons met elkaar te verbinden. Daarnaast gaan we deze ruimte verhuren voor trainingen en workshops op verschillende gebieden. We denken aan mindfulness, yoga, meditatie groepjes, DISC trainingen, teambuildingsessies enz. Wij staan open voor elke aanvraag waarbij een verbondenheid met onze visie de leidraad zal zijn in onze keuze wie deze ruimte zal gaan huren.

Ons land moet een thuis zijn voor vele soorten flora en fauna. We gaan een diversiteit aan bomen en struiken planten en waterpartijen toevoegen zodat er nieuwe natuur kan ontstaan, dit doen we door de biodiversiteit op het terrein te vergroten en het terrein in te richten volgens de principes van “Permacultuur” en “Voedselbossen”. Het creëren van biodiversiteit, natuurwaarden verhogen, onderhoudskosten laag houden en voedselproductie op een verantwoorde manier, staan centraal. Door eetbare vaste planten, struiken en bomen te planten gaan we in een (groot) deel van onze eigen voedselbehoefte voorzien. Het voedsel wat ‘over’ is en we niet zelf gebruiken gaan we verkopen zodat niets verloren gaat.

Wat betreft ons hobbyvee willen we uitgaan van de behoefte van het dier. We willen een hoge kwaliteit van leven voor zowel onze dieren én onszelf mogelijk maken. We denken aan een variatie van dieren zoals, koeien, schapen, ezels, paarden, kippen, varkens, poezen, honden, eenden en w.v.t.t.k.

Zowel tijdens als na de ontwikkeling kijken we zeer kritisch naar ons energieverbruik en isolatie. We denken hierbij aan hoogwaardig isolatieglas, aan lage temperatuurverwarming in combinatie met zonneboilers en warmtepompen en aan strobouw voor de bed and breakfast. Naast het besparen van energie, zowel tijdens het bouwproces als daarna, is ons streven het project zoveel mogelijk CO2 neutraal op te leveren. Dat wil zeggen dat de energie die wij gebruiken, inclusief die voor huishoudelijke apparaten, zoveel mogelijk op ons eigen terrein zal worden opgewekt door middel van zonnepanelen. De monumentale waarde van de bestaande gebouwen kan behouden blijven bij duurzame renovatie. Alle gebouwen worden zo ingericht dat er geen gebruik wordt gemaakt van aardgas.

In ons woonproject gaan we water, nutriënten en grondstoffen zoveel mogelijk recyclen. We willen ons afvalwatersysteem zó inrichten dat we verschillende soorten gebruikt water kunnen scheiden. Daarbij willen we regenwater niet verloren laten gaan op het rioleringssysteem maar het hergebruiken als (irrigatie)water voor onze planten en dieren. GFT afval zullen we composteren om die nutriënten te hergebruiken voor de groei van onze planten, struiken en bomen.

De Hooiberg

Educatie & Recreatie

Flora & Fauna